Gör en offertförfrågan
Fyll i ditt postnummer där arbetet ska utföras och ange sedan vad du behöver ha hjälp med och vi hjälper dig att hitta lokala hantverkare som lämnar offerter. Samtliga anslutna hantverkare är kvalitetssäkrade vilket get extra trygghet för dig som kund. Det är självklart helt kostnadsfritt att använda vår tjänst och du förbinder dig inte till något.
Vi har förmedlat cirka
5
1
3
0
uppdragsförslag den senaste månaden.
Ange ditt postnummer - Beskriv vad du vill ha hjälp med - Jämför och välj hantverkare
Börja här
Ange ditt postnummer
och få gratis offerter från hantverkare

Anlita hantverkare

Anlita hantverkare – tips och råd
Det finns mängder av hantverkare att välja mellan. De flesta är duktiga och professionella men det finns rötägg. Det gäller att undvika dessa för att inte få onödiga problem under och efter en renovering eller byggnation.

Hantverkare som gör en golvslipning En hantverkare som slipar parkett.

Nätverk och referenser
För att undvika de sistnämnda är det rådigt att ta hjälp av vänner och bekanta i omgivningen. De har ofta själva anlitat hantverkare och vet vilka de är nöjda med och inte. Om det inte finns någon i bekantskapskretsen som kan rekommendera någon går det alltid att kontakta hantverkaren och be dem om referenser. Dessa kan berätta mer. Ta in flera stycken för samtal och genomgång. Många hantverkare har olika lösningar och prisförslag att komma med.

F-skatt och moms
Många anlitar tyvärr svart hantverkshjälp för mindre arbeten. Med ROT-avdraget är det inte bara onödigt. Det kan bli dyrt i längden också. En hantverkare som anlitats svart kan ta avstånd ifrån att över huvud taget ha befattat sig med byggnaden och om ett fel uppstår är det husägaren själv som får stå för alla kostnader. Dessutom blir du som husägare och uppdragsgivare ansvarig enligt arbetsmiljölagen om en olycka händer under arbetets gång.

Utan kvitto
Vid en försäljning bevisar ett kvitto att en renovering har gjorts. Vid försäljningen är faktiskt också kostnaden för renoveringar avdragsgill mot den vinst som ska redovisas till skattemyndigheten, vilket gör att kvittot är en värdehandling. Det kan dessutom bli svårt att få ut ersättningar på försäkringar för till exempel fuktskador om arbetet är undermåligt gjort om kvitto saknas.

Ännu en biverkning av kvittolösa betalningar är att skattemyndigheten i efterhand kan kräva in både arbetsgivaravgifter och andra skatter för det utförda arbetet. De kan då klassa det som anställning. Det gäller inte summor upp till ett tusen kronor, men allt över detta är redovisningsskyldigt i någon form.

Skriva avtal
Det bästa är att begära en offert inför ett större byggarbete. Mindre arbeten kan tas per timme. Men även då ska den överenskomna summan och vilket arbete uppdraget gäller skrivas. Det är alltid svårt att bevisa saker som sägs muntliga. Skriftligt är säkrare vid tvist. Det kan gälla ett dåligt utfört arbete, en saltad faktura eller saker som helt enkelt inte blivit utförda. Betala heller aldrig något i förskott. Då ökar risken att arbetet inte blir utfört.

Garantier
I konsumenttjänstlagen finns de grundläggande garantierna för att få ett bra arbete utfört. Många hantverkare ger utöver det extra garantier för sitt arbete. Gå igenom vilka garantier som kan läggas till. Det kan vara mycket värt.

Prisbilden
En hantverkare kostar allt mellan 250 till 400 kronor i timmen. Materialet blir ofta billigare via hantverkaren, men inte alltid. Hantverkaren vill kunna ta ut en kostnad för inköpet som äter upp den rabatt hantverkaren ofta har i bygghandeln. Det kan vara värt att kolla upp vad materialinköpet på egen hand skulle kosta.

Med nuvarande ROT-avdrag blir den faktiska summan som husägaren betalar bara hälften för arbetet, upp till ett visst belopp. ROT-avdraget betalas ut direkt till hantverkaren och innebär att husägaren inte behöver betala för halva den kostnad som är förenad med själva arbetet. Materialet kan aldrig subventioneras genom skatteavdrag.

Kundens rättigheter
Kundens rättigheter när en hantverkare anlitas står inskriven i konsumenttjänstlagen. Den är skriven utifrån kundens perspektiv, för att skydda denne vid eventuella felaktigheter. Det är en lag som inte går att förhandla bort, det vill säga den är tvingande.

Tio år
Arbeten på fastigheter har en grundläggande garantitid på tio år. Det gäller enbart om företagaren finns kvar och inte gått i konkurs. Vid stora och viktiga arbeten kan det därför vara på sin plats att kika så att företagaren inte har alltför stora skulder hos Kronofogden. Det kan leda till konkurs och då hjälper inga klagomål i världen.

Vad kräver lagen
Lagen kräver att en hantverkare utför arbetet på ett fackmannamässigt sätt. Det betyder att han ska följa alla de säkerhetsföreskrifter som finns och de byggnormer som gäller. Han eller hon ska inte heller använda sig av onödigt dyra byggmetoder vare sig det gäller material eller arbete. För att underlätta för husägaren ska han berätta vilka förberedelser som krävs för att utföra arbetet på ett bra och effektivt sätt och avråda från arbeten och metoder som inte kan ses som lämpliga.

Om det blir fel
Om ett arbete försenas eller blir fel har kunden enligt konsumenttjänstlagen stora rättigheter att begära rättning av hantverkaren. Det är här det blir extra viktigt att företagaren har en f-skattesedel. Det vanligaste är att begära att arbetet görs om utan att husägaren betalar extra för det. Om arbetet inte fortskrider som det ska och stora problem uppstår kan husägaren välja att bryta avtalet. Eventuella merkostnader för ett inkorrekt arbete eller försening kan komma att krävas ersättning för.

Avtalet styr
Vilka ersättningsnivåer som kan komma i fråga kan också styras av det upprättade avtalet. Genom att skriva in vitesklausuler försvinner problemet med att bevisa vilka faktiska merkostnader som uppstått genom försening eller felbyggnation. Då gäller vitesklausulen vilket ökar chanserna för kunden att få igenom sina krav.


Skriva avtal med hantverkare
Varje gång en hantverkare anlitas för en tjänst ska ett avtal skrivas. Avtalet är viktigt för att missförstånd ska undvikas och inte minst för att rätt arbete med rätt material ska utföras på rätt sätt. Det är också ett viktigt dokument om något går fel. Avtalet är då ett bevis om vad parterna kom överens om från början och kan vara guld värt vid en eventuell tvist.

Specificerade uppgifter

Vissa punkter är obligatoriska vid ett korrekt avtal. Bland de viktigaste punkterna finns följande:

uppdragsgivare och uppdragstagare
att arbetet utförs av en person/ett företag med f-skattesedel samt organisationsnummer
specifikation över material som ingår
specifikation över det arbete som ingår
pris inklusive moms
tidsestimat
vad händer om bygget försenas?

Vitesklausuler är bra om arbetet skulle försenas eller inte uppfylla de krav som ställs på byggnationen. Det gör det lättare för kunden att få igenom sina krav i efterhand om han eller hon inte är nöjd.

Avtalsmall
Sveriges Byggindustrier och Konsumentverket har tillsammans tagit fram en grundläggande avtalsmall för avtal mellan hantverkare och privatpersoner. Mallen är också ett underlag för anbud. Ofta har hantverkaren en sådan och det går att be hantverkaren ta med sig ett sådant exemplar som upprättas. Då missas inga viktiga detaljer.

Vid tvist med hantverkare
Om en kund inte är nöjd och hantverkaren inte åtgärdar eller ersätter krav vid reklamation blir saken en tvistefråga. Vem som har rätt och fel får då andra avgöra. Det går att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller gå till domstol.

Reklamera till hantverkaren
Alla fel och brister ska reklameras direkt till hantverkaren. Enligt lag ska reklamationen ske inom skälig tid efter att problemet uppstått. Hur lång tid det handlar om i praktiken är lite olika, men det är lika bra att skicka iväg reklamationen direkt. Konsumenttjänstlagen säger att fel som upptäcks inom tio år är rimliga att ta upp till reklamation i vissa fall. Det gäller dock inte om kunden känt till problemet och låtit problemet öka i omfattning utan att reklamera ärendet.

Ofta går det att förhandla fram lösningar mellan parterna så att båda blir nöjda. Men om så inte är fallet finns det flera instanser att vända sig till. Det lättaste och minst kostsamma sättet är att vända sig till ARN, Allmänna Reklamationsnämnden.

ARN
Allmänna Reklamationsnämnden är en oberoende myndighet som prövar ärenden mellan näringsidkare och företagare. Det är helt kostnadsfritt att vända sig till nämnden. Nämnden kräver ganska mycket information och det är bra att vara tydlig i sina krav. Sedan tar ARN kontakt med företagaren och begär in uppgifter även från honom eller henne. Därefter tar ARN sitt beslut. Om ARN beslutar till kundens fördel är det inte bindande från företagarens sida. Däremot är det mycket sällan som seriösa företagare inte följer ARN:s beslut, då de som inte följer besluten hamnar på en svart lista som publiceras med jämna mellanrum. Det ger badwill för företaget.

Allmän domstol
Vid avtalsbrott som leder till ekonomiska konsekvenser kan ersättningskrav ställas i allmän domstol. Det kan handla om fördyringar i form av återställande eller skador på huset som inte täckts av försäkringsbolaget. För att få igenom sina krav måste kunden visa att ekonomisk förlust blivit resultatet av avtalsbrottet. Det är också bra att kunna visa upp kvitton och underlag för hur stora dessa förluster blivit. I avtalet är det bra att skriva in vad kostnaden blir om avtalet bryts för vissa punkter. Då är det lättare att få igenom sina krav.

Driva in sin ersättning
En part som fått rätt i den allmänna domstolen kan sedan får hjälp av kronofogden för att driva in ersättningen. Om en hantverkare redan har stora skulder kan det däremot bli svårt att få in ersättningen i praktiken. Då blir kravet satt i kö.

Senast inkomna jobb

 • Stambyte

  Stambyte i villa, gjutjärnsrör insatta 1961-62. 64397 Flen

  Flen
  2020-01-18
  14:56
 • Stambyte

  Stambyte i villa, gjutjärnsrör insatta 1961-62.

  Nyköping
  2020-01-18
  14:55
 • Stambyte

  Stambyte i villa, gjutjärnsrör insatta 1961-62.

  Flen
  2020-01-18
  14:55
 • Stambyte

  Stambyte i villa, gjutjärnsrör insatta 1961-62.

  Flen
  2020-01-18
  14:54
 • Stambyte

  Stambyte i villa, gjutjärnsrör insatta 1961-62.

  Flen
  2020-01-18
  14:53
 • Stambyte

  Stambyte i villa, gjutjärnsrör insatta 1961-62.

  Flen
  2020-01-18
  14:53
 • Köksrenovering

  Nedtagning av befintligt kakel och uppsättning av nytt, c:a 1,3 kvm. över köksbänk. Nytt kakel klassiskkt half-tile vågigt.

  Stockholm
  2020-01-18
  14:31
Stäng detta fönster
Användarvillkor & behanding av dina personuppgifter

01. Det kostar ingenting att göra en offertförfrågan.

02. Den som gör en offertförfrågan godkänner att Hantverkare.se skickar informationen till vår samarbetspartner Dorunner. Dorunner skickar sedan kontaktuppgifterna till företag som är anslutna till Dorunner och som matchar förfrågan.

03. Den som gör en förfrågan är inte bunden att anlita ett företag från Dorunner / Hantverkare.se. Det är dock inte tillåtet att göra oseriösa eller påhittade förfrågningar, ett reellt behov av hjälp måste finnas.

04. Det är heller inte tillåtet att förtala någon person eller företag eller skriva olagliga och oetiska saker i en förfrågan. Missbruk kommer att anmälas, och överträdelse kan komma att innebära att medlemskontot spärras utan förvarning. Oseriösa företag ska anmälas, se punkt 11.

05. Det är användarens ansvar att utvärdera och anlita entreprenören.

06. Användare sluter avtal direkt med utföraren. Hantverkare.se eller Dorunner har ingen del i detta avtal utan underlättar endast kommunikationen mellan dessa parter.

07. Dorunner eller Hantverkare.se tar inte ansvar och lämnar inga garantier för produkter och arbeten som utförs av företag som förmedlats via tjänsten.

08. Dorunner eller Hantverkare.se kan ej ställas till svars för skada som uppstått i samband med ett uppdrag. Vid problem, exempelvis bedrägeri och stöld skall tvisten hanteras direkt mellan användare och anlitat företag.

09. Det finns inga garantier för antalet svar som genereras av en förfrågan.

10. Dorunner / Hantverkare.se garanterar inte relevansen i de svar som kommer utan matchar endast förfrågningar med företag baserade på val av kategorier och regioner. Dock ställer Dorunner krav på anslutna företag att hålla sig till Dorunners regler.

11. Oseriösa företag, och företag som bryter mot villkor och regler skall anmälas till info@dorunner.se och kan därefter komma att stängas av från Dorunner.

12. Personuppgiftspolicy: Genom registrering av personuppgifter (namn, email och telefonnummer) på Hantverkare.se ger du ditt samtycke till att vår samarbetspartner Dorunner AB använder dessa för att tillhandahålla överenskommen tjänst. Kopplat till detta kan dina personuppgifter komma att förmedlas till tredje part (under avtalsreglerad former) enligt nedan;
• De företag som är anslutna på Dorunner och tillhandahåller den tjänst du efterfrågar i din förfrågan
• Dorunners samarbetspartner Cling group AB som tillhandahåller den integrerade funktionen och distributionen av offerter och avtalssignering kopplat till din förfrågan
• Dorunners samarbetspartner SendGrid Inc. och SendInBlue för distribution av mail och SMS, samt Delighted Inc. för distribution av kundundersökning
Personuppgifter, såsom ditt namn, kan även användas för att göra www.dorunner.se personlig och användarvänlig. Vi kan även använda din epostadress för att skicka ut viktig information och erbjudanden från tredjepart. Dorunner/Dorunner AB eller Hantverkare.se kommer inte sälja eller vidarebefordra någon användares personuppgifter eller e-mail adress utan samtycke. Dorunner / Hantverkare.se bedriver ingen marknadsföring riktad mot minderåriga. Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke eller få besked om hur uppgifterna används genom att skicka ett meddelande till info@qualityunlimited.com.

13. Cookies: Hantverkare.se och Dorunner använder cookies. Syftet med dessa är att höja kvaliteten i våra tjänster bland annat genom att vissa inställningar på sidan sparas. Exempelvis kan du fortsätta att vara inloggad på ditt användarkonto trots att du navigerar mellan olika sidor. Du kan själv via din webbläsare välja om du vill tillåta cookies eller ej.


Stäng detta fönster